Expertises

Ir. Architect Robrecht Asnong werkt sinds 1993 als gerechtsdeskundige en technisch raadsman voor verzekeringsmaatschappijen en particulieren. Zijn taak is om advies te verlenen  dat dienend is voor de oplossing van een welbepaald geschil.

Gerechtelijke expertises

In het kader van gerechtelijke procedures wordt Ir. Arch. Asnong regelmatig aangesteld als gerechtsdeskundige. Deze opdrachten zijn zeer divers en gaan uit van rechtbanken binnen en buiten de provincie.

Expertise in opdracht

  • bemiddeling bij conflicten tussen de verschillende bouwpartners
  • technische bijstand van één partij in een bouwgeschil.
  • controles als neutraal tussenpersoon