Engineering

De groep vormt een studiebureau dat voldoende groot is om vele disciplines in huis te hebben en de referenties bewijzen dat we ervaring hebben op heel wat domeinen - intussen hebben we ook een netwerk van externe specialisten zoals op vlak van milieu, akoestiek, EPB, ... waarmee we samenwerken.

De groep is nog klein genoeg om geen grote overhead kost en logge structuur te hebben. Als ontwerper van totaalprojecten zal er steeds een team van architecten en ingenieurs van de verschillende disciplines samen werken aan het project om een zo goed mogelijk concept uit te werken.

Stabiliteit

ESA maakt stabiliteitsstudies zowel voor haar eigen totaalprojecten als voor externe klanten. Bij de ontwerpen wordt gezocht naar de beste oplossing, zowel budgettair als kwalitatief. Met deze aanpak heeft ESA door de jaren een vast cliënteel voor stabiliteitstudies opgebouwd.

Technieken

ESA en AE+ Architectuur werken samen met AE+ Engineering voor het ontwerp van de technische installaties van gebouwen in het kader van een totaalopdracht.

Projectbegeleiding

Op gebied van projectbegeleiding worden er bij ESA en AE+ Architectuur volgende diensten geleverd aan overheden, bedrijven en particulieren:
- adviesverlening
- begeleiding van projecten
- bemiddeling in geval van conflicten bij projectontwikkeling

Veiligheidscoördinatie

Om totaaloplossingen te kunnen bieden en omdat er vraag was van een aantal cliënten werken ESA en AE+ Architectuur samen met externe bureaus voor de veiligheidscoördinatie. Na vele jaren actief te zijn in de bouw hebben wij geleerd dat flexibiliteit en accuraatheid belangrijke troeven zijn.